میخوام دعا کنم

نه برای خودم برای دوستای مجازیم که :

                بعضیاشون خیلی گرفتارن

                بعضیاشون خیلی دلشکستن

                بعضیاشون خیلی تنهان

                بعضیاشون خیلی نا امیدن....

خداجون هوای دلاشونو داشته باش، 

یه دستی به سروگوش زندگیشون بکش،

نذار حسرت به دل بمونن ،

نذار ایمانشون ضعیف بشه، 

دستشونو بگیر....

        خدا منو بیخیال ولی دل این دوستای مجازیو شاد کن:..

خیلی حالش خراب بود

 

از زمین و زمان بریده بود

 

مدام سیگار میکشید

 

رفتم تو زندگیش

 

خیلی طول نکشید که حالش خوب شد

 

تشکر کرد و رفت تو زندگی یکی دیگه !

 

حالا من سالهاست که مدام سیگار میکشم !

انــــقضآے خاص بودنت تمام شده★

بــــسلآمت⇜

 

بیت اٌلــــمآل شدے...★..منم کــه

 

 

حــَـروم خـــْـــور نیستم .... هـــه

مــیدونی ﺭﻓﯿــﻖ ؟؟

 

ﺗــﺎ ﺣــﺎﻻ ﺩﯾــﺪﯼ ﻭَﻗﺘــﯽ ﯾﻪ ﺳـَـﮓ ﻣﯿﺮﻩ ﺯﯾــﺮ ﻣﺎﺷﯿــــﻦ ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯿﺸﻪ ؟؟

ﺑــﻪ ﺯﻭﺭ ﺧُﻮﺩشـــو ﻣﯽ ﮐِــﺸﻮﻧﻪ ﺍﻭﻥ ﻭَﺭ ﺟــــﺎﺩﻩ . . .

ﺍﻧﺘـــِـﻈﺎﺭ ﻧَـﺪﺍﺭﻩ ﮐــﺴﯽ ﮐُــﻤﮑﺶ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺯﺧــﻢ ﻫﺎﺷﻮ ﺑﺒﻨــﺪﻩ . . .        

ﺍﻧﺘﻈـــﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﺴــﯽ یــِه ﮐﺎﺳــﻪ ﺁﺏ ﺑِــﺬﺍﺭﻩ ﺟﻠﻮﺵ . . .        

فقطـــْـْْـْْْـْْْْـْْْْْـْْْْْْ ﻣـﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑــﺮﻩ ﯾـِﻪ ﺟـــﺎﯾﯽ ﮐِــﺰ ﮐُـﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﺧـــﻮﺩﺵ ﺑﺴــــﺎﺯﻩ . . .

ﺑـــﺮﻩ ﯾﻪ ﺟـﺎﯾــﯽ ﮐــِﻪ ﺣــَـﺪﺍﻗﻞ ﮐــﺴﯽ ﺑــﻬﺶ ﺳَﻨــﮓ ﻧــﺰﻧﻪ !!!          

ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﺭﻓﯿــﻖ .... ؟؟؟

ﺩﺍﺭﻡ ﺧـــﻮﺩﻡ رو ﻣﯿﺮﺳــﻮﻧﻢ ﺍﻭﻥ ﻭﺭ ﺟــــﺎﺩﻩ . . .      

ﻧـــِﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑَﻐﻠﻢ ﮐﻨﯽ . . .     

ﻧــــِﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺣﺎﻟﻢ رو ﺑـــﭙﺮﺳﯽ . . .    

ﯾﺎ ﺯَﺧــﻢ ﻫﺎﻡ رو ﺑﺒــﻨـــﺪﯼ . . .         

ﻓﻘﻂ ...          

ﺍﻭﻥ ﺳﻨــﮕﯽ ﮐــﻪ ﺗــﻮ ﻣــُــﺸﺘﺖ ﻗﺎﯾــِــﻢ ﮐــﺮﺩﯼ رو ﯾــــﺎ ﺑﻨـــﺪﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﯾــــﺎ ﻫَﻤﯿـــﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﺰﻥ ﻭ ﺑَﻌﺪﺵ ﺑــﺮﻭ !!     

 ﺧﯿــﻠﯽ ﺧﺴﺘﻢ ﺭﻓﯿﻖ ..          

ﺧﯿــﻠﯽ خســــتمـــ ـ ـ ـ ـ ـ . . . .

دلم اونی رو میخواد که وقتی میگم میخوام جیغ بزنم. . .نگه هیس زشته بگه:

1

2

3

اونی که وقتی باهاش میرم دریا. . .نشینیم یه گوشه حرف بزنیم و دریا رو نگاه کنیم. . .

اب بپاشیم تو صورت هم. . .

نترسیم از حرف مردم زندگی خودمه دلم میخواد دیوونه باشم. . .

کسی که وقتی بارون میزنه باهاش بدون چتر زیر بارون قدم بزنم. . .

وقتی بارون شدید شه بگه وای چه بارونی. . .

بعدم کاپشنوشو بگیره بالاسرمون و بدوییم. . .وبگه یکی از یکی دیوونه تر

بعدش بزنیم زیر خنده و منم عشق کنم از خندش. . .

کسی که وقتی میریم مهمونی حواسش بهم باشه. . .

وقتی مجبورم یه جمع کسل کننده و حرفای خاله زنکیشونو تحمل کنم بهم اس بده. . .

قیافشو داره زجر میکشه هااا پاشو بریم خونه عزیزم. . .

خندم بگیره با خنده نگاهش کنم چشمک بزنه. . .

بعدم با هزار بهونه از اون مهمونی خلاص شیم . . .

و وقتی اومدیم بیرون با بزنیم زیر خنده. .

و نصفه های شب خیابونا رو با هم دور بزنیم. . .

و به چیزای الکی بخندیم. . .کسی که بی دلیل بپرم بغلش. . .کسی که در کنارش خود خودم باشم. . .(!)

چندین ماه گذشت از آخرین روزی که دعا کردم، از آخرین روزی که التماس کردم به خدا تا شاید دنیایش بایستد، تا شاید قطار سرنوشتش را متوقف کند، تا قلم را از دست آنکه میگویند سرنوشت را مینویسد بگیرد، اما نه اشکهایم… نه دعاهایم… ونه التماسم …هیچ کدام نتوانستند تا دنیا را نگه دارند. من اینجا روی زمین تو را ازدست دادم اما انتظار داشتم کسی درآسمان صدایم را بشنود چه بیهوده بود … 

بقیه در ادامه مطلب  . . .

بیشتر بخوانید . . .

هــِ ـے روزگـــ‗__‗‗__‗‗__‗ار

مـَــטּ بـــﮧ קَ کـــ ...

פֿـــودِتـــ פֿــَــســتـٍــﮧ نـــشُــد ـے

از دیــدטּٍ تـــصـویـــرٍ تــــکــراریـــﮧ درد کـــشـیـدטּٍ مـَــטּ؟؟

مـُפـــبتِـــ زیآבے هــَمیشـﮧ آבم هـــآ رآ פֿـــرآبـــ مـے کـُنـــב

گآهـے آבم هآ مـے رَونـــבنـﮧ بـرآے ایـטּ ڪـﮧ בلیلـے بـرآے مآنـבטּ نـבآرنـב לּـــﮧ...

بلڪـﮧ آنقــــבر ڪوچـَڪنـבڪـﮧפـــجم بآلــــآے مـُפـــبت تو رآ نــــבآرنـבاو ڪـﮧ،

     رفتــــלּـے است بگذآر برَوב...!.... 

 

وقتی نفهمی

 

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے

 

سیگارت را روشن کردی

 

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے

 

کشیدی

 

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()وڪے

 

خاموشش کردی

 

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()

 

یعنی یک جای کار می لنگد بدجــــور...

 

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()

 

ببین عزیزم هیچوقت از دیدنت با کس دیگه ای ناراحت نمیشم! 

آخه مامانم یادم داده عروسکامو بدم  به بدبخت بیچاره ها! 

ببین عزیزم هرچقدر هم که گنده تر بشی !

تازه میشی بادیگارد من! 

پس عقب واستا!