تیر
۱۳۹۳
۰۷

 

همیشه نمی توان زد به بیخیالی و گفت:تنها آمده ام …. تنها می روم !

یه وقتایی

حتی برای ساعتی یا دقیقه ای

کم می آوری دل وامانده ات یک نفر را می خواهد !

اه لعنتی دوست داشتنی…نه میتونی بگذری… نه میتونی…

 

تیر
۱۳۹۳
۰۷

بدون اینکه “مار” ی در کار باشدمزه ی “زهرمار” را میچشم وقتی نیستی…

بامن تلخ نزن ! من خودم "زهرمارم"  . . ..!!!!!

غرورم تمان هستی من است غرورم را نشانه بگیری ،هستی ات را به آتش میکشم !

تیر
۱۳۹۳
۰۷

جدا که شدیم

هر دو به یک احساس رسیدم

تو به فراغت من به فراقت . . .

یک حرف تفاوت که چیز زیادی نیست . . .

تیر
۱۳۹۳
۰۷

حقيقت دارد!

كافيست چمدانهايت را ببندي تا حاضر شوند، همه

براي از ياد بردنت!

آنكه بيشتر دوستت دارد،بيشتر!

تیر
۱۳۹۳
۰۷

غرق شدن زیادی در تو

مانند خندیدن است

خندیدن هایی که بیش از حد ان باعث سرفه های من می شود!

اردیبهشت
۱۳۹۳
۱۷

جایی هست که دیگه کم میاری

 از اومدن ها , رفتن ها , شکستن ها . .. .

 جایی که فقط میخوای یکی باشه ، یکی بمونه نره

 واسه همیشه کنارت باشه

 من الان اونجام ،تو کجایی؟

اردیبهشت
۱۳۹۳
۱۷

لاک غلط گیر را برمی دارم و "تو" را از تمام خاطراتم پاک می کنم . . ." ت

اردیبهشت
۱۳۹۳
۱۷

گاهی وقتها دلم میخواهد بگویم: من رفتم ؛ باهات قهرم ، دیگه تموم!دیگه دوستت ندارم …..

وچقدر دلم میخواهد بشنوم: کجا بچه لوس !؟ غلط میکنی که میری …..مگه دست خودته ؟ رفتن به این راحتی نیست !

اما …. نمیدانم چه حکمتیست که آدم همیشه اینجور وقتها میشنود : به جهنم … !!!

بهمن
۱۳۹۲
۰۳

مـــیدونی (دوســـتـ اجتــماعیــ )ینِیـ چیـ؟

ینیــ  ل ا ش   ـی بازیـــ بهـ شیــوهـ مدرن

 

آبان
۱۳۹۲
۱۳

الو؟ منزلـ خداستـ؟

اینـ منمـ مزاحمیـ که اشناستـ

هزار دفعه اینـ شماره را دلمـ گرفته استـ ولی هنوز پشتـ خطـ درانتظار یکـ صداستـ

شما که گفته اید پاسخ سلامـ واجبـ استـ به ماکه میرسد حسابـ بنده هایتانـ جداستـ؟

الو….

دوباره قطعـ و وصلـ تلفنمـ شروع شد خرابیـ از دلـ منـ استـ یاکه عیبـ سیمـ هاستـ؟

چرا صدایتانـ نمی رسد کمی بلندتر صدایـ من چطوره؟

خوبـ وصافـ و واضحـ و رساستـ؟

اگر اجازه میـ دهیـ برایتـ درد و دلـ کنمـ شنیده ام که گریه برتمامـ دردها شفاستـ

دلـ مرا بخوانـ به سویـ خود تاکه سبکـ شومـ پناهگاه اینـ دلـ شکسته خانه ی شماستـ

الو.

مرا ببخشـ بازهمـ مزاحمتـ شدمـ دوباره زنگـ میـ زنمـ

دوباره تاخدا خداستـ!