جایی هست که دیگه کم میاری

 از اومدن ها , رفتن ها , شکستن ها . .. .

 جایی که فقط میخوای یکی باشه ، یکی بمونه نره

 واسه همیشه کنارت باشه

 من الان اونجام ،تو کجایی؟