میخوام دعا کنم

نه برای خودم برای دوستای مجازیم که :

                بعضیاشون خیلی گرفتارن

                بعضیاشون خیلی دلشکستن

                بعضیاشون خیلی تنهان

                بعضیاشون خیلی نا امیدن....

خداجون هوای دلاشونو داشته باش، 

یه دستی به سروگوش زندگیشون بکش،

نذار حسرت به دل بمونن ،

نذار ایمانشون ضعیف بشه، 

دستشونو بگیر....

        خدا منو بیخیال ولی دل این دوستای مجازیو شاد کن:..

خیلی حالش خراب بود

 

از زمین و زمان بریده بود

 

مدام سیگار میکشید

 

رفتم تو زندگیش

 

خیلی طول نکشید که حالش خوب شد

 

تشکر کرد و رفت تو زندگی یکی دیگه !

 

حالا من سالهاست که مدام سیگار میکشم !

انــــقضآے خاص بودنت تمام شده★

بــــسلآمت⇜

 

بیت اٌلــــمآل شدے...★..منم کــه

 

 

حــَـروم خـــْـــور نیستم .... هـــه