اسبـــابــ بازیهـــایتــ را کـه جمــع کردم مــــاتم بــــرد...

            وقتی که دل

دختر: دوست دختر جدیدت خوشگله؟(از من خوشگل تره؟)

پسر: آره.(اما تو هنوز زیباترینی برام)

دختر: شنیدم دختر شوخ طبعیه..(درست اون چیزی که من نبودم)

پسر: آره همینطوره( اما در مقایسه با تو هیچی نیست)

دختر: خب امیدوارم شما باهم بمونید(اتفاقی که برای ما رخ نداد)

پسر: منم برای تو آرزوی خوشبختی دارم(چرااین آخررابطه ما شد)

دختر: خب من دیگه باید برم( قبل از اینکه گریم بگیره)

پسر: آره منم همینطور(امیدوارم گریه نکنی)

دختر: خدافظ (دوستت دارم دلم برات تنگ میشه)

پسر: خدافظ (هیچ وقت عشقت از قلبم بیرون نمیره)

به "سگ" استخون بدی .. دورت میگرده

واست دم تکون میده !!!

من به تو "دل " داده بودم

لعنتی !!!!!

پسر جوان یخه پیر مرد را گرفته بود و ناسزا

میگفت, پیرمرد سعی میکرد خود را رها کند...

رهگذران زیادی کنار پیاده رو آنها را تماشا میکردند

مرد تنومندی به سمت آنها آمد وآنها را جدا کرد

وبا تشر به پسر گفت:"خجالت بکش

"همسن پدرته..."

پیرمرد درحالی که اشک در چشمانش

جمع شده بود  گفت:

                     "ولش کنید پسرمه"

انقدر زجر کشیدم ز جهان تا سیر شدم,

صورتم گرچه جوان است ولی پیر شدم

 میرسد روزی که بی من روزهارا سر کنی,

میرسد روزی که مرگ عشق را باور کنی

میرسد روزی که تنها در کنار عکس من

خاطراتم را موبه مواز بر کنی

شبی که باتو بودم یاد از ان شب,

شبی که بی تو بودم داد از ان شب

هرکس به طریقی دل ما میشکند

بیگانه جدا دوست جدا میشکند

بیگانه اگر میشکند حرفی نیست,

من درعجبم دوست چرا میشکند؟

 

آدمک آخر دنیاست بخند,آدمک مرگ همینجاست بخند

دستخطی که عاشقت کرد,شوخی کاغذی ماست بخند

آدمک خر نشوی گریه کنی,کل دنیا سراب است بخند

آن خدایی که بزرگش خواندی,بخدا مثل تو تنهاست بخند

من و خدا هر روز فراموش میکنیم,او خطاهای مرا و من لطف او را.........

حالا دیگه من موندم و خدا خیلی حرفا با هم داریم...

 

بیشتر بخوانید . . .

 

قاصدک غم دارم,غم آوارگی و دربدری

غم تنهایی و خونین جگری

قاصدک وای به من,همه از خویش مرا میرانند      همه دیوانه و دیوانه ترم میخوانند

مادر من غمهاست ,مهد و گهواره من ماتم هاست

قاصدک دریابم!روح من عصیان زده و طوفانیست...

آسمان نگهم بارانیست

قاصدک غم دارم

غم به اندازه ی سنگینی عالم دارم

قاصدک غم دارم

غم من صحرا هاست

افق تیره ی او ناپیداست...

قاصدک دیگر از این پس منم و تنهایی

و به تنهایی خود در هوس عیسایی

و به عیسایی خود منتظر معجزه ای غوغایی

قاصدک زشتم من زشت چون چهره ی سنگ خارا

زشت مانند زال دنیا

قاصدک حال گریزش دارم

میگریزم به جهانی که در آن پستی نیست!!!

پستی و مستی و بد مستی نیست,

می گریزم به جهانی که مرا ناپیداست...

شاید ان نیز فقط یک رویاست.........

همه مرا به خنده های با صدا میشناسند

بالش بیچاره ام اما.... به گریه های بی صدا........